فرمانداری کردکوی
پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان > نسخه قابل چاپ > دورهمی شب یلدا و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی سبب افزایش تعداد بیماران در این شهر می باشد.
صفحه نخست > اخبار / اخبار ادارات / اخبار فرمانداری / اخبار بخشداری ها / اخبار شهرستان / اخبار ویژه / گالری تصاویر > دورهمی شب یلدا و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی سبب افزایش تعداد بیماران در این شهر می باشد.

دورهمی شب یلدا و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی سبب افزایش تعداد بیماران در این شهر می باشد.


14 دی 1399. نويسنده: کردکوی

دورهمی شب یلدا و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی سبب افزایش تعداد بیماران در این شهر می باشد.

نشست دویدئو کنفرانس ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا به ریاست دکتر حق شناس استاندار و فرمانداران و دیگر اعضای ستاد تشکیل شد.
قدمنان فرماندار کردکوی با اشاره به افزایش تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان شهر کردکوی وضعیت شهرستان را نسبت به سایر شهرستانهای استان نامطلوبتر دانست و گفت:دورهمی شب یلدا و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی سبب افزایش تعداد بیماران در این شهر می باشد.
وی از شهروندان خواست از دورهمی های خانوادگی بپرهیزند و با استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در بازار ،ادارات و فروشگاهها شرایط بهتری را فراهم کنند.
وی افزود؛مغازه ها و فروشگاههایی و.... که رعایت پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکنند توسط دادستانی پلمپ و جریمه نقدی خواهندشد.
وی تصریح کرد؛ادارات از ورود افراد بدون ماسک و...جلوگیری و از ارایه خدمات به آنان خودداری کنند.وی ادامه داد تاکسهای شهری،تلفنی و عمومی و دفاتر اینترنتی از خدمات به شهروندانی که رعایت پروتکلها نمی کنند، خودداری کنند.
بازارهای هفتگی نیز تعطیل و با دستفروشان سطح شهرستان نیز مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
پارکهاو تفرجگاهها سطح شهرستان نیز تا اطلاع ثانوی تعطیل است.  
 

دورهمی شب یلدا و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی سبب افزایش تعداد بیماران در این شهر می باشد.

 

دورهمی شب یلدا و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی سبب افزایش تعداد بیماران در این شهر می باشد.

 

دورهمی شب یلدا و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی سبب افزایش تعداد بیماران در این شهر می باشد.

 

دورهمی شب یلدا و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی سبب افزایش تعداد بیماران در این شهر می باشد.

 بازگشت