فرمانداری کردکوی
پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان > نسخه قابل چاپ > ۸۸% از جمعیت هدف شهرستان در نوبت اول و ۵۸ % در نوبت دوم واکسیانسیون عمومی صورت گرفت.
صفحه نخست > اخبار / اخبار ادارات / اخبار فرمانداری / اخبار بخشداری ها / اخبار شهرستان / اخبار مناسبت ها / اخبار ویژه / گالری تصاویر > ۸۸% از جمعیت هدف شهرستان در نوبت اول و ۵۸ % در نوبت دوم واکسیانسیون عمومی صورت گرفت.

۸۸% از جمعیت هدف شهرستان در نوبت اول و ۵۸ % در نوبت دوم واکسیانسیون عمومی صورت گرفت.


26 مهر 1400. نويسنده: کردکوی

۸۸% از جمعیت هدف شهرستان در نوبت اول و ۵۸ % در نوبت دوم واکسیانسیون عمومی صورت گرفت.

۸۸% از جمعیت هدف شهرستان در نوبت اول و ۵۸ % در نوبت دوم واکسیانسیون عمومی صورت گرفت.

فرماندار کردکوی در پایان نشست ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان که به ریاست دکتر حق شناس استاندار  گلستان بصورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد در گفتگوی کوتاهی گفت : ۸۸%جمعیت هدف شهرستان در نوبت اول و ۵۸ % در نوبت دوم واکسیانسیون  صورت گرفت.وی افزود؛ بر این اساس شهرستان رتبه سوم در استان را کسب کرده است.

وی اظهار داشت ؛ از جمعیت ۱۲ تا ۱۷ سال نیز از بین ۶۰۴۲ نفر ۴۰۲۸ نفر  یعنی ۶۸% واکسینه شده اند که ازین حیث شهرستان رتبه دوم استان را کسب کرده است.

۸۸% از جمعیت هدف شهرستان در نوبت اول و ۵۸ % در نوبت دوم واکسیانسیون عمومی صورت گرفت.

 

۸۸% از جمعیت هدف شهرستان در نوبت اول و ۵۸ % در نوبت دوم واکسیانسیون عمومی صورت گرفت.

 

۸۸% از جمعیت هدف شهرستان در نوبت اول و ۵۸ % در نوبت دوم واکسیانسیون عمومی صورت گرفت.

 

۸۸% از جمعیت هدف شهرستان در نوبت اول و ۵۸ % در نوبت دوم واکسیانسیون عمومی صورت گرفت.

 


بازگشت