عضویت    ورود
ورود به سایت


صبح امروز سه شنبه در روز ملاقات عمومی تعدادی از شهروندان شهرستان با فر ماندار کردکوی دیدار و گفتگو کردند

 

صبح امروز سه شنبه در روز ملاقات عمومی تعدادی از شهروندان شهرستان با  فر ماندار کردکوی دیدار و گفتگو کردند

 

 صبح امروز سه شنبه در روز ملاقات عمومی تعدادی از شهروندان شهرستان با دکتر محمدباقر مولایی فر فر ماندار کردکوی دیدار و مسایل و مشکلات خودرا با وی در میان گذاشتند.

کد خبر: 4708


نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور بصورت ویدئو کنفرانس

نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور بصورت ویدئو کنفرانس

 به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر،نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور به ریاست دکتر وحیدی وزیر کشور و با سخنرانی ریاست محترم جمهور بصورت ویدئو کنفرانس در استانداری ها و فرمانداری های سراسر کشور برگزار شد.

کد خبر: 4707


برگزاری آئین تودیع و معارفه مدیر تعزیرات حکومتی شهرستان کردکوی

برگزاری آئین تودیع و معارفه مدیر تعزیرات حکومتی شهرستان کردکوی

 با حضور حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی استان

آئین تودیع مدیر قبلی و معارفه مدیر تازه تعزیرات حکومتی شهرستان برگزار شد.

کد خبر: 4706


مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با فرماندار کردکوی دیدار و گفتگو کرد

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با  فرماندار کردکوی دیدار و گفتگو کرد

 خانم رجبی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با اقای مولایی فر فرماندار کردکوی دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات  پیرامون حوزه بانوان شهرستان قرار گرفت.

کد خبر: 4705


نشست مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با زنان فرهیخته و توانمند شهرستان برگزار شد.

نشست مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با زنان فرهیخته و توانمند شهرستان برگزار شد.

خانم رجبی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با زنان توانمند شهرستان در حوزه های مختلف کارآفرینی ،تولیدی، هنری، علمی ،سمن ها و .....  دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات بانوان در حوزه های مختلف کاری قرار  گرفت.
کد خبر: 4704


برگزاری مراسم میز خدمت در مصلی نماز جمعه

برگزاری مراسم میز خدمت در مصلی نماز جمعه

 در اجرای برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر مراسم میز خدمت در مصری نماز جمعه برگزار گردید.

کد خبر: 4703

شعبانی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری کردکوی

سخنرانی در مراسم نماز جمعه

 سخنرانی در مراسم نماز جمعه 

سخنرانی در مراسم نماز جمعه

در اجرای برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر آقای شعبانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کردکوی قبل از خطبه های نماز جمعه به ایراد سخنرانی پرداخت.

کد خبر: 4702


دومین نشست شورای مسکن شهرستان به ریاست دکتر مولایی فر فرماندار کردکوی

دومین نشست شورای مسکن شهرستان به ریاست دکتر مولایی فر فرماندار کردکوی

 دومین نشست شورای مسکن شهرستان به ریاست دکتر مولایی فر فرماندار کردکوی و با حضور کاویان مدیر مسکن و شهرسازی غرب استان و دیگر اعضای این شورا با محوریت انتخاب و تامین عرصه های مورد نیاز برای ایجاد مسکن مهر در دفتر فرماندار کردکوی برگزار شد. 

کد خبر: 4701


صبح امروز سه شنبه در روز ملاقات عمومی تعدادی از شهروندان شهرستان با فر ماندار کردکوی دیدار و گفتگو کردند

 

صبح امروز سه شنبه در روز ملاقات عمومی تعدادی از شهروندان شهرستان با  فر ماندار کردکوی دیدار و گفتگو کردند

 

 صبح امروز سه شنبه در روز ملاقات عمومی تعدادی از شهروندان شهرستان با دکتر محمدباقر مولایی فر فر ماندار کردکوی دیدار و مسایل و مشکلات خودرا با وی در میان گذاشتند.

کد خبر: 4708


نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور بصورت ویدئو کنفرانس

نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور بصورت ویدئو کنفرانس

 به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر،نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور به ریاست دکتر وحیدی وزیر کشور و با سخنرانی ریاست محترم جمهور بصورت ویدئو کنفرانس در استانداری ها و فرمانداری های سراسر کشور برگزار شد.

کد خبر: 4707


برگزاری آئین تودیع و معارفه مدیر تعزیرات حکومتی شهرستان کردکوی

برگزاری آئین تودیع و معارفه مدیر تعزیرات حکومتی شهرستان کردکوی

 با حضور حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی استان

آئین تودیع مدیر قبلی و معارفه مدیر تازه تعزیرات حکومتی شهرستان برگزار شد.

کد خبر: 4706


مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با فرماندار کردکوی دیدار و گفتگو کرد

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با  فرماندار کردکوی دیدار و گفتگو کرد

 خانم رجبی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با اقای مولایی فر فرماندار کردکوی دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات  پیرامون حوزه بانوان شهرستان قرار گرفت.

کد خبر: 4705


نشست مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با زنان فرهیخته و توانمند شهرستان برگزار شد.

نشست مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با زنان فرهیخته و توانمند شهرستان برگزار شد.

خانم رجبی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با زنان توانمند شهرستان در حوزه های مختلف کارآفرینی ،تولیدی، هنری، علمی ،سمن ها و .....  دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات بانوان در حوزه های مختلف کاری قرار  گرفت.
کد خبر: 4704


برگزاری مراسم میز خدمت در مصلی نماز جمعه

برگزاری مراسم میز خدمت در مصلی نماز جمعه

 در اجرای برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر مراسم میز خدمت در مصری نماز جمعه برگزار گردید.

کد خبر: 4703

شعبانی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری کردکوی

سخنرانی در مراسم نماز جمعه

 سخنرانی در مراسم نماز جمعه 

سخنرانی در مراسم نماز جمعه

در اجرای برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر آقای شعبانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کردکوی قبل از خطبه های نماز جمعه به ایراد سخنرانی پرداخت.

کد خبر: 4702


دومین نشست شورای مسکن شهرستان به ریاست دکتر مولایی فر فرماندار کردکوی

دومین نشست شورای مسکن شهرستان به ریاست دکتر مولایی فر فرماندار کردکوی

 دومین نشست شورای مسکن شهرستان به ریاست دکتر مولایی فر فرماندار کردکوی و با حضور کاویان مدیر مسکن و شهرسازی غرب استان و دیگر اعضای این شورا با محوریت انتخاب و تامین عرصه های مورد نیاز برای ایجاد مسکن مهر در دفتر فرماندار کردکوی برگزار شد. 

کد خبر: 4701


صبح امروز سه شنبه در روز ملاقات عمومی تعدادی از شهروندان شهرستان با فر ماندار کردکوی دیدار و گفتگو کردند

 

صبح امروز سه شنبه در روز ملاقات عمومی تعدادی از شهروندان شهرستان با  فر ماندار کردکوی دیدار و گفتگو کردند

 

 صبح امروز سه شنبه در روز ملاقات عمومی تعدادی از شهروندان شهرستان با دکتر محمدباقر مولایی فر فر ماندار کردکوی دیدار و مسایل و مشکلات خودرا با وی در میان گذاشتند.

کد خبر: 4708


نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور بصورت ویدئو کنفرانس

نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور بصورت ویدئو کنفرانس

 به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر،نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور به ریاست دکتر وحیدی وزیر کشور و با سخنرانی ریاست محترم جمهور بصورت ویدئو کنفرانس در استانداری ها و فرمانداری های سراسر کشور برگزار شد.

کد خبر: 4707


برگزاری آئین تودیع و معارفه مدیر تعزیرات حکومتی شهرستان کردکوی

برگزاری آئین تودیع و معارفه مدیر تعزیرات حکومتی شهرستان کردکوی

 با حضور حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی استان

آئین تودیع مدیر قبلی و معارفه مدیر تازه تعزیرات حکومتی شهرستان برگزار شد.

کد خبر: 4706


مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با فرماندار کردکوی دیدار و گفتگو کرد

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با  فرماندار کردکوی دیدار و گفتگو کرد

 خانم رجبی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با اقای مولایی فر فرماندار کردکوی دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات  پیرامون حوزه بانوان شهرستان قرار گرفت.

کد خبر: 4705


نشست مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با زنان فرهیخته و توانمند شهرستان برگزار شد.

نشست مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با زنان فرهیخته و توانمند شهرستان برگزار شد.

خانم رجبی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با زنان توانمند شهرستان در حوزه های مختلف کارآفرینی ،تولیدی، هنری، علمی ،سمن ها و .....  دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات بانوان در حوزه های مختلف کاری قرار  گرفت.
کد خبر: 4704


برگزاری مراسم میز خدمت در مصلی نماز جمعه

برگزاری مراسم میز خدمت در مصلی نماز جمعه

 در اجرای برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر مراسم میز خدمت در مصری نماز جمعه برگزار گردید.

کد خبر: 4703

شعبانی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری کردکوی

سخنرانی در مراسم نماز جمعه

 سخنرانی در مراسم نماز جمعه 

سخنرانی در مراسم نماز جمعه

در اجرای برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر آقای شعبانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کردکوی قبل از خطبه های نماز جمعه به ایراد سخنرانی پرداخت.

کد خبر: 4702


دومین نشست شورای مسکن شهرستان به ریاست دکتر مولایی فر فرماندار کردکوی

دومین نشست شورای مسکن شهرستان به ریاست دکتر مولایی فر فرماندار کردکوی

 دومین نشست شورای مسکن شهرستان به ریاست دکتر مولایی فر فرماندار کردکوی و با حضور کاویان مدیر مسکن و شهرسازی غرب استان و دیگر اعضای این شورا با محوریت انتخاب و تامین عرصه های مورد نیاز برای ایجاد مسکن مهر در دفتر فرماندار کردکوی برگزار شد. 

کد خبر: 4701

حدیث روز

پیامبر اکرم (ص) می فرماید : از نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعله آتش بر آسمان ميرود.

آرشیو

<    «  تیر 1401  »    >
شیدسچپج
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

پیوندها

نظر سنجینظرشما در مورد سیستم؟

اوقات شرعیآمار

آمار بازدید
بازدید امروز: 233
بازدید دیروز: 409
بازدید ماه:1720
بازدید سال:23074
بازدید کل:1493525

ارتباط با فرماندار